11:05 SA - 08/09/2023

(baovenentang.org.vn). Chiều ngày 7/9/202, tại Hà Nội, Ban Giám khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 (Vòng sơ khảo) tiến hành họp để thống nhất các nội dung triển khai. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi dự và chủ trì cuộc họp.