10:19 SA - 09/03/2024

Ban Biên tập xin giới thiệu Định hướng chủ đề tác phẩm tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 ban hành kèm theo Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/1/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham khảo.

Vĩnh Long phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
11:40 SA - 15/05/2024

(baovenentang.org.vn). Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 nhằm lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.