02:56 CH - 16/11/2023

(baovenentang.org.vn). Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có chính kiến, đấu tranh với cái xấu, cái ác, nhưng phải trên tinh thần xây dựng, xuất phát từ lợi ích của Đảng và cộng đồng, xã hội. Những người nhân danh “đóng góp xây dựng” để nói sai sự thật, phán xét hồ đồ, tự nâng mình lên bằng cách bôi nhọ, hạ thấp người khác, chê bai chế độ không chỉ đáng trách mà còn vi phạm quy định của Đảng.