Tiếp nối thành công của hai cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022; cuộc thi năm nay được bổ sung, phát triển về mục đích, yêu cầu; thành phần tham gia, phạm vi; thể loại tác phẩm dự thi và cách thức tổ chức thực hiện. Ban tổ chức giới thiệu cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi.

1. Số lượng giải thưởng

1.1. Về giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả

- Tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10giải Khuyến khích.

- Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10 giải Khuyến khích.

- Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh/truyền hình/video clip: 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 07 giải C, 10 giải Khuyến khích.

- Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng 15 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

1.2. Về giải thưởng tập thể xuất sắc

Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải B trở lên.

2. Giải thưởng

2.1. Giải thưởng dành cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo cuộc thi, Cúp lưu niệm và tiền thưởng.

2.2. Giải tập thể xuất sắc

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải tập thể xuất sắc được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cúp lưu niệm và tiền thưởng.