05:10 CH - 12/07/2024

(baovenentang.org.vn). Tính đến thời điểm kết thúc gửi tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nhận được 4.924 tác phẩm. Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 196 tác phẩm vào chấm vòng Chung khảo.

Vĩnh Long phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
11:40 SA - 15/05/2024

(baovenentang.org.vn). Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 nhằm lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.