08:12 CH - 28/05/2023

(baovenentang.org.vn). Ngày 24-5-2023, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện dự và chỉ đạo hội nghị.