(baovenentang.org.vn). Dù khó và “kén” đối tượng tham gia, “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tại Quảng Nam đang dần nâng cả lượng và chất qua từng lần phát động.

Chia sẻ từ người trong cuộc

Qua mỗi lần tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, giảng viên Trần Ngọc Nhiều - công tác tại Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị Quảng Nam (nay chuyển công tác về Học viện Chính trị khu vực III tại Đà Nẵng) càng cảm nhận được giá trị và ý nghĩa to lớn của cuộc thi.

Ông Trần Ngọc Nhiều chia sẻ, lần đầu tham dự cuộc thi, khá bỡ ngỡ khi chưa nắm hiểu kỹ năng viết bài, đặc biệt là lối viết chính luận. Từng bước trau dồi qua mỗi bài viết, hoàn thiện kỹ năng, các bài chính luận của giảng viên Trần Ngọc Nhiều được hình thành từ những vấn đề nóng bỏng tính thời sự, với mong muốn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Từ lần phát động đầu tiên vào năm 2021, mỗi năm tôi đều viết ít nhất 2 bài chính luận tham gia cuộc thi. Hưởng ứng cuộc thi chính luận lần thứ 4 năm 2024, tôi thực hiện 2 bài viết với đề tài “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay” và ““Trọng danh dự” - Liều thuốc đề kháng trước cám dỗ đối với cán bộ, đảng viên” nộp cơ quan công tác để chấm chọn gửi dự thi ở Trung ương” - giảng viên Trần Ngọc Nhiều chia sẻ.

Cũng là một trong số cá nhân ở Trường Chính trị Quảng Nam tích cực tham gia cuộc thi này, giảng viên Nguyễn Thanh Bình - công tác ở Khoa Xây dựng Đảng chia sẻ: Thực tế trong quá trình giảng dạy cho thấy không ít cán bộ, đảng viên còn có những nhận thức sai lệch, thiếu lập luận, yếu phương cách trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với trách nhiệm của người nghiên cứu, giảng dạy ở trường Đảng, chúng tôi tham gia cuộc thi để tự mình làm tốt hơn công việc, góp phần phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và hơn hết tìm kiếm, đề xuất giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đơn vị, địa phương.

Phát động trong toàn lực lượng vũ trang

Hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ 4 năm 2024 theo kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 5 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát động cuộc thi trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ.

Với 79 bài dự thi thuộc 3 thể loại (báo, tạp chí, phát thanh) của 37 cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, Ban Tổ chức đã chấm chọn trao 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích; qua đó lựa chọn gửi dự thi cấp quân khu 3 tác phẩm, 1 tác phẩm được chọn gửi dự thi cấp Bộ Quốc phòng.

Thượng tá Võ Minh Tường - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, đây là năm thứ 3 Bộ CHQS tỉnh phát động cuộc thi trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

So với hai lần trước, cuộc thi lần này đạt kết quả tốt hơn cả số lượng, chất lượng; nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Theo Thượng tá Võ Minh Tường, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận, là yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

Thông qua cuộc thi giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

“Qua cuộc thi, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng nòng cốt, nâng cao chất lượng các bài viết chính luận trên báo, tạp chí, phương tiện truyền thông. Hình thành nguồn bài viết phong phú, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Thượng tá Võ Minh Tường nói.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Kể từ khi Trung ương phát động, qua từng năm, tại Quảng Nam, “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, nhất là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Quảng Nam và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nhận được 112 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tiến hành xét chọn 34 tác phẩm để gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi có sự nghiên cứu, đầu tư bài bản. Một số tác phẩm phản ánh sát thực tế và đề xuất các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tác phẩm chuẩn bị công phu, có giá trị thực tiễn tốt, đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp quốc gia, bộ ngành tổ chức, hoặc được chuyển tải trong các chương trình giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện…

Nhiều ý kiến cho rằng, để cuộc thi trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Cùng với đó, đầu tư tập huấn cho các đơn vị, địa phương về cách thức, hình thức tham gia viết bài dự thi (theo các dạng của thể lệ) nhằm định hướng nội dung đối với người dự thi, giúp họ có nhìn nhận đúng đắn và tự tin tham gia dự thi.

Cần tổ chức chấm chọn ở cấp tỉnh và có cơ cấu giải ở cấp tỉnh để lựa chọn những bài có chất lượng tham gia dự thi cấp Trung ương. Cạnh đó, kịp thời động viên khích lệ đối với các bài viết hay nhưng không đoạt giải ở Trung ương.

“Lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan nên quan tâm quán triệt và đi đầu, làm gương trong việc tham gia cuộc thi. Mỗi cơ quan, đơn vị nên dành mục riêng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên website của đơn vị mình. Cũng như có sự động viên, khen thưởng kịp thời những người tham gia có thành tích, hoặc đầu tư viết nhiều bài tham gia các đợt dự thi” - giảng viên Trần Ngọc Nhiều đề xuất.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ 4 năm 2024 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân.

Thời gian nhận bài thi ở tỉnh trước ngày 30/6, sau đó sẽ tiến hành xét chọn và tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương trước ngày 15/7/2024. Hy vọng cuộc thi lần này sẽ có nhiều tác giả tham gia với nhiều bài dự thi có chất lượng.

Theo Báo Quảng Nam