(baovenentang.org.vn). Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024.

Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024 tiếp tục khẳng định tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc bộ/ngành Công Thương trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong ngành Công Thương tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến, ý tưởng sáng tạo qua các tác phẩm báo chí trong công tác xây dựng Đảng gắn với hoạt động của ngành Công Thương.

Cuộc thi cũng cổ vũ, ghi nhận, tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và ngành Công Thương trên các phương tiện thông tin đại chúng; lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng và tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong Đảng bộ ngành Công Thương.

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương phối hợp với chính quyền đồng cấp; các đơn vị thuộc ngành Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong ngành Công Thương tích cực tham gia.

Đối tượng dự thi cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong ngành Công Thương và bạn đọc cả nước (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội đồng Giám khảo Cuộc thi).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, bảo đảm tính mới, chính xác, tính thuyết phục cao. Cần trích dẫn rõ nguồn (nếu có), bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

Tác phẩm nếu đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền tuân thủ pháp luật Việt Nam (trong thời gian từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 25/4/2024). Không nhận tác phẩm đã đoạt giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Thời gian và địa chỉ nhận bài dự thi được tính kể từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 25/4/2024 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

Địa chỉ nhận: Báo Công Thương - Tầng 10 và 11, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024”). Gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ email: cuocthichinhluanbct@gmail.com

Theo đại diện Bộ Công Thương, mỗi tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải được trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng. Các tập thể, cá nhân tổ chức, tham gia tốt Cuộc thi được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Biểu trưng lưu niệm và tiền thưởng.

Cuộc thi có 28 giải thưởng bao gồm 1 Giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 5 giải Chuyên đề, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có 5 Bằng khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt Cuộc thi, 10 Bằng khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt Cuộc thi.

Theo kế hoạch, dự kiến Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2024./.

Theo Báo Tin tức