(baovenentang.org.vn). Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vừa phát động Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Diễn ra từ nay đến hết ngày 30/5 tới đây, Cuộc thi tập trung vào 2 thể loại chính gồm video clip và infographic.

Năm 2023, Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Theo thống kê, Ban tổ chức Cuộc thi năm 2023 đã ghi nhận hơn 100 tác phẩm dự thi ở 2 thể loại video clip và infographic từ các cơ sở đoàn trong Khối. Qua đây, chấm điểm, lựa chọn trên tinh thần công tâm, nghiêm túc và quyết định trao giải thưởng tặng 26 tác phẩm đạt giải; đồng thời gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối và cấp Trung ương; trong đó, đã có 8 tác phẩm đạt giải cấp Đảng ủy Khối, 6 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương.

Tiếp nối thành công nêu trên, năm nay, Cuộc thi tiếp tục tập trung vào 2 thể loại chính video clip và infographic, có nội dung xoay quanh việc bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thí sinh tham gia Cuộc thi còn có thể khai thác các khía cạnh về nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Các tác phẩm dự thi sẽ trải qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo/bình chọn trực tuyến. Cuộc thi năm nay có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho mỗi thể loại tác phẩm và bằng khen dành tặng 2 đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, đạt các giải cao.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng cho biết: Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuộc thi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Theo Nhân dân