(baovenentang.org.vn). Ngày 8/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức phát động Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và Cuộc thi “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn hy vọng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Đảng vững mạnh. Ảnh: Nhân Dân online

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, 2 Cuộc thi lần này nhằm nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ghi nhận và tôn vinh mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

“Ban Tổ chức hy vọng, cuộc thi sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 - năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Đồng thời, Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, lễ tổng kết trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2023). Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho tác phẩm theo 4 nhóm giải, tương ứng với 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; mỗi loại hình báo chí có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 5 giải tập thể cho cơ quan báo chí, chi hội nhà báo và cấp ủy có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi.

Trên cơ sở các tác phẩm tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức./.

Theo Nhân Dân online