(baovenentang.org.vn). Sáng 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. Đến dự có ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 35 TP Hà Nội.

Tại buổi phát động, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, đối tượng tham dự cuộc thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố. Chủ đề, nội dung tham dự thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt). Tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí và 1 bài viết chính luận loại hình Báo. Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Với tác phẩm dạng báo nói báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói; 1 tác phẩm loại hình báo hình và 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư gồm 2 vòng thi: Vòng Sơ khảo: BTC nhận tác phẩm dự thi ngay sau lễ phát động; Vòng Chung khảo từ ngày 21/6/2024-10/7/2024. Tháng 8/2024, trao giải và tổng kết cuộc thi.

Đại diện BTC cho biết, nét mới cuộc thi năm 2024 là BTC đã phân loại và chia rõ thành 5 thể loại đó là: thể loại Tạp chỉ, Báo, Truyền hình, Phát thanh và Video clip. Tăng 2 loại hình so với Cuộc thi năm 2023.

Cơ cấu của 5 loại hình được chia rõ, số lượng cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên với tổng số 77 giải thưởng cho toàn bộ cuộc thi (so với cuộc thi năm 2023 với 41 giải) thì năm nay tăng thêm 36 giải cho các loại hình và các giải phụ khác.

Ngoài giải chính thức, BTC trao tặng 7 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Giải Nhất tập thể, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng; Giải Nhất cả nhân, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng; Giải Nhì tập thể, mỗi giải trị giá: 7.000.000 đồng; Giải Nhì cá nhân, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng; Giải Ba tập thể, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng. 

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

"Đặc biệt, thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt hiệu quả, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nâng cao nhận thức thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiệm nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục phát hiện đào tạo, bổi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng hình thành mạng lưới rộng khắp, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương", ông Toản cho biết.