(baovenentang.org.vn). Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống.

Tối 22/10 tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức.

Lần đầu tiên trong 3 mùa giải, năm nay Ban tổ chức nhận được hơn 300 nghìn bài dự thi cho thấy sức lan tỏa của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống. 

95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Đình Hậu, Cựu chiến binh, đảng viên chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn luôn một lòng sắc son theo Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bằng chính thực tiễn cuộc đời mình, đảng viên Nguyễn Đình Hậu đã viết về nhận thức của bản thân với Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về niềm tự hào là lính bộ đội Cụ Hồ, gần trọn 45 năm tham gia quân ngũ; ông cũng trực tiếp kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm suy luận sai trái, thù địch.

hon 300 ngan bai tham du cuoc thi bao ve nen tang tu tuong cua Dang lan thu 3 hinh anh 1
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Đình Hậu nói: "Cuộc đời tôi gắn bó với đảng với quân đội, với Bác Hồ là một vinh dự lớn của tôi, thế mà đó đây có những luận điệu xuyên tạc đã nói xấu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Do đó, tôi nghĩ là không còn cách nào khác, mình có trách nhiệm bảo vệ Đảng, có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước. Do đó, tôi viết bài này".

Tham dự cuộc thi còn có cán bộ lão thành Nguyễn Đình Yên, 101 tuổi ở thành phố Hải Phòng; hay còn có học sinh Trần Thị Diệu Linh, lớp 11A3 Trường THPT Việt Nam-Ba Lan, Hà Nội. Các bài viết đều bày tỏ niềm tin vào lý tưởng cách mạng, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho mọi hành động, đồng thời bày tỏ quyết tâm biến tư tưởng vĩ đại đó thành hiện thực.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thu hút nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia, từ lứa tuổi học sinh THPT đến các cụ hội viên người cao tuổi, cán bộ, công chức, người viết báo chuyên và không chuyên... Sau 6 tháng triển khai, toàn tỉnh có hơn 7 nghìn tác phẩm tham gia cuộc thi. Sau quá trình xét chọn, thẩm định, tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn 67 tác phẩm đạt yêu cầu về thể thức, nội dung, chất lượng để gửi ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Tham dự cuộc thi với tác phẩm "Dựa vào nhân dân tạo bức tường thành vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với quan điểm sai trái, thù địch", cô giáo Thái Thị Hiền, Trường Chính trị tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Từ thực tiễn, tôi nhận thấy hiện nay nhân dân đang là đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung tấn công, đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm để kích động, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc... nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở nhận thức như vậy tôi quyết định lựa chọn chủ đề này với mong muốn truyền tải thông điệp: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn đảng, nhưng sức mạnh của toàn dân thì mới là nền tảng".

Các bài viết tham dự Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tập trung làm rõ: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa 13; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tham gia Cuộc thi với tác phẩm "Bản chất của cách mạng màu và vấn đề đặt ra trước nguy cơ cách màu ở Việt Nam", Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho biết: "Nguy cơ tiềm ẩn thông qua một số những vụ việc gây kích động, bất ổn xã hội hay những xung đột cần phải có những thông tin chắt lọc để mang tính định hướng cho dư luận, người dân, đặc biệt cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu đậm về nguy cơ như cuộc cách mạng màu. Để từ đó họ có cách thức tuyên truyền cho người dân, cho người khác tránh tiếp tay hoặc tham gia hoạt động kích động mất trật tự xã hội".

hon 300 ngan bai tham du cuoc thi bao ve nen tang tu tuong cua Dang lan thu 3 hinh anh 2
Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

Lần đầu tiên trong 3 mùa giải, năm nay Ban tổ chức nhận được hơn 300.000 bài tham dự thi. Điểm đáng chú ý, lần này, các tác phẩm dự thi được mở rộng thể loại hình bài Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử), loại hình Báo (báo in và báo điện tử) và loại hình phát thanh, truyền hình... càng cho thấy sức lan tỏa ngày lớn của Cuộc thi.

Nhà báo Ngô Duy Thành, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh- Truyền hình Phú Thọ cho biết: viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng có những vấn đề rất khó đối với người cầm bút: "Viết về đề tài chính luận thì rất là khó bởi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những chủ trương, chính sách mới ban hành đòi hỏi phóng viên, nhà báo phải hiểu được cốt lõi vấn đề, đưa ra được phân tích, truyền tải thông điệp rõ ràng, đúng định hướng đúng thời điểm".

Thành công của Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt hưởng ứng của toàn dân. Giá trị của cuộc thi chính là vừa "xây", tạo ra luồng thông tin chính thống thật tốt và vừa "chống" là chống những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc. Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.