(baovenentang.org.vn). Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Kiên Giang vừa phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31-7-2023 (tính theo dấu bưu điện) và thời điểm ghi nhận trên mail (hộp thư điện tử).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong (giữa) tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tháng 9-2022.

Đối tượng tham gia cuộc thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm phù hợp với tiêu chí cuộc thi. 

Tác phẩm dự thi là tác phẩm tiếng Việt, được sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm ban hành kế hoạch cuộc thi. Nội dung tác phẩm tập trung vào thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp, mô hình, cách làm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác phẩm được trình bày dưới dạng bài viết trên báo điện tử, có độ dài từ 2.500-3.000 từ và không trùng lặp quá 20% so với các công trình khác của chính tác giả, nhóm tác giả hoặc tác giả, nhóm tác giả khác. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi. Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành kế hoạch cuộc thi đến hết ngày 31-7-2023 (tính theo dấu bưu điện) và thời điểm ghi nhận trên mail (hộp thư điện tử).

Tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh Kiên Giang gửi tác phẩm dự thi về đầu mối ban chỉ đạo 35 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thông qua ban tuyên giáo, tuyên huấn huyện thành ủy, đảng ủy trực thuộc, để tổng hợp, chấm thi và chọn tối đa 10 bài có chất lượng tốt nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Riêng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang chọn tối đa 20 tác phẩm. 

Tác giả, nhóm tác giả không thuộc đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về ban tổ chức cuộc thi tỉnh, thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, số 645 Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, TP. Rạch Giá (Kiên Giang); email: cuocthiviet35kiengiang@gmail.com.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2023. Ban tổ chức sẽ trao 16 giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích; 3 giải tập thể gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Cá nhân, tập thể đoạt giải giải nhất, nhì, ba được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen.

Dẫn theo Báo Kiên Giang