(baovenentang.org.vn). Trước những “nút thắt” và để tránh “đứt gãy” trong công tác tuyên truyền về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chúng ta có thể đặt ra một số giải pháp trước mắt phù hợp.

Cần chủ động, tập trung thông tin những nội dung nhiều người quan tâm, kịp thời định hướng những vấn đề còn có ý kiến trái chiều. Có một thực tế là, các phương tiện truyền thông của các thế lực thù địch luôn tập trung đưa thông tin, khoét sâu, phóng đại, thổi phồng những mặt tiêu cực, hạn chế, sai lầm, khuyết điểm của hệ thống chính trị; những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội; một số biểu hiện suy thoái của cá nhân cán bộ, đảng viên; một số việc làm vô cảm, mất lòng dân của cơ quan nhà nước; những khó khăn, bất cập về kinh tế - xã hội của đất nước... Chúng không bao giờ thừa nhận mà luôn rắp tâm hạ thấp các thành tựu phát triển của đất nước, dù những điều đó đã được đông đảo bạn bè quốc tế thừa nhận, vị nể, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, chúng ta cần tập trung thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác những nội dung nhiều người quan tâm, những thành quả mà chúng ta đạt được trên mọi lĩnh vực. Những thông tin ấy sẽ góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội một cách kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là những vấn đề còn những ý kiến trái chiều, chưa có sự đồng thuận cao trong xã hội, giúp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Tăng cường các lớp tập huấn về kỹ năng viết chính luận cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng như đội ngũ những người làm báo. Cần hình thành sự thống nhất, đồng bộ trong cả nước về kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm viết về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng chính là việc chú trọng bồi dưỡng đội ngũ những người viết chuyên nghiệp, nghiệp dư để họ nắm vững các nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời, chính xác các nội dung xấu, độc, chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch; từ đó có những giải pháp bảo vệ, đấu tranh phản bác một cách hiệu quả, chất lượng, thuyết phục. Việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về những vấn đề lý luận liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như kỹ năng viết bài chính luận về lĩnh vực này sẽ giúp người viết chuyên nghiệp và không chuyên nắm vững lý luận, thực tiễn để khắc phục tình trạng thiếu chiều sâu lý luận, sự sắc bén, tính chiến đấu chưa cao...

Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các cuộc thi, kế hoạch tuyên truyền; nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, tồn tại và tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, để góp phần ngày càng nâng cao chất lượng các tác phẩm dự giải, cũng như cuộc thi, chiến dịch tuyên truyền - Đây là khâu không thể thiếu nhằm bảo đảm kế hoạch, chương trình được triển khai một cách đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, việc làm tốt công tác khen thưởng những cá nhân điển hình với tác phẩm chất lượng, đoạt giải các cuộc thi sẽ giúp lan tỏa, nhân rộng các điển hình, tạo dựng phong trào sâu rộng. Việc nêu gương, biểu dương những nhân tố điển hình, tích cực chính là phương pháp tuyên truyền, giáo dục hết sức sinh động, có sức thuyết phục, bởi như Bác Hồ nói rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Và rồi, từ những tấm gương sống ấy có sức lan tỏa sâu rộng hơn, đưa phong trào thực sự đi vào cuộc sống.

Đề cao trách nhiệm, sự nghiêm túc của những tập thể, cá nhân trong việc duy trì cuộc thi viết chính luận hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, tránh tình trạng bị “đứt gãy” qua các năm, trong từng năm ở các khâu, các đơn vị khác nhau. Song song đó, cần có sự hưởng ứng, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ban, ngành, địa phương trong việc thống nhất, đồng bộ tổ chức cuộc thi viết chính luận, tổ chức tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến lý luận, thực tiễn, nghiệp vụ báo chí để những người tham gia không chỉ hiểu được, nắm vững kiến thức cơ bản mà còn có kỹ năng viết bài đúng thể loại, bảo đảm chất lượng. Tất nhiên, việc duy trì này phải thực chất, hiệu quả chứ không thể qua loa, hình thức, thậm chí đối phó, tổ chức cho có, cho xong. Đồng thời, cần đầu tư đúng mức về kinh phí cho các khâu tổ chức có liên quan, chú trọng nâng cao giải thưởng cho các cuộc thi viết để tăng sức thu hút người viết đầu tư công sức, tâm huyết, trí tuệ để có những tác phẩm xứng tầm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các tài liệu liên quan đến vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là các cuốn sách có liên quan, những bài báo có giá trị tham khảo, những công trình nghiên cứu tới trực tiếp đội ngũ thuộc Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng như các cán bộ, đảng viên, đội ngũ nhà báo, những người viết nghiệp dư... Đồng thời, tập trung đăng tải kịp thời, rộng rãi những thông tin chính thống, tin cậy có liên quan đến vấn đề này trên môi trường mạng, nhất là các mạng xã hội nhiều người dùng như Facebook, YouTube, TikTok... để kịp thời lật tẩy, bẻ gãy, dập tắt, đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Và điều mấu chốt là đội ngũ nòng cốt - những thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cán bộ, đảng viên có liên quan có những kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để góp phần chung sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, tác động đến đông đảo người dân trong cả nước để họ nắm vững được những kiến thức cơ bản về nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời, chính xác những luận điểm sai trái, phản động, thù địch, chống phá để có những giải pháp đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả thông qua các kênh truyền thông khác nhau. Một khi ngày càng nhiều người nắm chắc những sự thật, lẽ phải cần bảo vệ, buộc phải đấu tranh thì các thế lực thù địch, phản động sẽ không có "đất sống" với những luận điệu cũ mèm, sáo rỗng, thù hằn, sai lệch, dẫu chúng có tinh vi, thâm độc, xảo quyệt đến mức nào đi chăng nữa.

Theo Báo Vĩnh Phúc