(baovenentang.org.vn). Sáng 23/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải Báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, sau lễ phát động, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và Giải Báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, các đơn vị quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thường xuyên, liên tục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học phấn đấu có ít nhất một bài viết; mỗi cơ quan báo chí của tỉnh có ít nhất 15 tác phẩm tham dự mỗi cuộc thi, giải thưởng, giải báo chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị tham gia các cuộc thi, giải thưởng trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tiếp cận, khai thác thông tin; hướng dẫn các tập thể, cá nhân lựa chọn đề tài, xây dựng các tác phẩm báo chí, bài viết có chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục, Lễ phát động nhằm thông tin, tuyên truyền sâu, rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các giải thưởng, giải báo chí được triển khai.

Chương trình cũng nhằm động viên, cổ vũ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại Lễ phát động cũng đã thông qua thể lệ, quy chế, hướng dẫn triển khai thực hiện và hưởng ứng cuộc thi./.