Sáng 23/2, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã lần đầu tiên tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh dự Lễ phát động.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025. 

Việc tham gia cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức là một giải pháp quan trọng trong việc triển khai thực hiện Đề án. Qua 3 lần tham gia Cuộc thi do Trung ương tổ chức, tỉnh Yên Bái đã đạt kết quả tích cực với 3 giải khuyến khích, 1 giải C, 1 giải A cá nhân và giải tập thể xuất sắc.

Là lần đầu tiên tổ chức, Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; hưởng ứng cuộc thi lần thứ tư do Trung ương phát đông.

Tương tự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh (Giải Búa liềm vàng) đã tổ chức nhiều năm qua, cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của tỉnh Yên Bái cũng tổ chức bộ giải riêng nhằm động viên, khen thưởng các tập thể tiêu biểu và lựa chọn tác phẩm xuất sắc trao thưởng, tham dự giải Trung ương. 

Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam trong nước, trong tỉnh có tác phẩm báo chí chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. 

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc một trong 5 loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo in (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip. 

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. 

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận hồ sơ tác phẩm dự thi trước ngày 30/6/2024. Hồ sơ dự thi gửi về Phòng Khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm;  1 giải Xuất sắc tiêu biểu và 3 giải Xuất sắc cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo Cuộc thi tại cơ sở, phục vụ hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. 

Thông qua Cuộc thi cũng nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.