(baovenentang.org.vn). Sáng ngày 10/5/2023, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 Quân khu 4 triển khai chấm điểm các tác phẩm tham gia. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Giám khảo chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Xuân Hà, Trưởng phòng Tuyên huấn, Quân khu báo cáo kết quả công tác triển khai cuộc thi, theo đó, sau hơn 2 tháng triển khai cuộc thi,  cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tổ chức cuộc thi đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Có 24 đầu mối cơ quan, đơn vị tham gia với 125 tác phẩm, trong đó: Thể loại báo in: 52 tác phẩm; thể loại báo điện tử: 12 tác phẩm; thể loại tạp chí: 55 tác phẩm; thể loại phát thanh, truyền hình, video clip: 6 tác phẩm tham gia cuộc thi cấp Quân khu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đánh giá cao kết quả công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc thi của  các cơ quan, đơn vị. Với 125 tác phẩm dự thi đó là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự lan tỏa sâu rộng nội dung, ý nghĩa của cuộc thi đến với cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Quân khu giao nhiệm vụ cho Ban Giám khảo nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, chấm thi công minh, khách quan, chính xác và lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tham gia Cuộc thi cấp toàn quân.

Theo Báo Quân Khu 4