(baovenentang.org.vn). Chiều 4-7, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn quận. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đảng bộ quận đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Thành ủy. Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Đề án về “Khai thác và sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân” và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận. Tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 quận tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ và 4 hội nghị chuyên đề, giúp đội ngũ cán bộ tham mưu, thành viên Ban Chỉ đạo, cộng tác viên và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo nắm được nội dung cốt lõi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật trong tình hình hiện nay; thành thục kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong quản lý, điều hành, đấu tranh.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu được thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử quận, Bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ, trên các hội nhóm và trang zalo...

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa Nghị quyết 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo 35 quận chủ động, tích cực trong việc phát động và triển khai Cuộc thi viết chính luận năm 2022, 2023; đặc biệt năm 2022, Quận ủy Thanh Xuân là đơn vị duy nhất của thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi trên địa bàn quận; tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng đã nhận được sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Kết quả, Ban Chỉ đạo 35 quận được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích trong hưởng ứng và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Tháng 2-2023, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng trong năm. Trong đó, một số đơn vị tổ chức Cuộc thi bài bản, thẩm định bài viết có chất lượng gửi về Quận ủy, như: Các phường Hạ Đình, Khương Đình, Thanh Xuân Trung, Khương Trung; Hội Cựu chiến binh quận; Quận Đoàn...

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao khen thưởng cho đảng viên Nguyễn Đình Hậu (95 tuổi) - Chi bộ 2 Đảng bộ phường Khương Mai và đoàn viên Nguyễn Thanh Hà (20 tuổi) - Đoàn Thanh niên phường Thanh Xuân Nam đã có thành tích trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Tổng số có 718 bài dự thi, trong đó 162 bài được chọn vào vòng 2 và 162 bài gửi dự thi thành phố. Bài dự thi năm nay có số lượng lớn, chất lượng cao hơn năm 2022, trong đó 2 cá nhân có 2 bài dự thi (phường Nhân Chính, phường Hạ Đình); một số bài thi của nhóm tác giả (Hội Cựu chiến binh quận, trường tiểu học Phan Đình Giót). Đặc biệt, khối phường có bài dự thi của đồng chí Nguyễn Đình Hậu, 95 tuổi, đảng viên Đảng bộ phường Khương Mai, là tác giả cao tuổi nhất; bài dự thi của đồng chí Nguyễn Thanh Hà, 20 tuổi, đoàn viên thanh niên phường Thanh Xuân Nam, là tác giả trẻ tuổi nhất.

Phát biểu tại chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị và các cá nhân đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh “Các tập thể, cá nhân, nhóm tác giả được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị ngày hôm nay là nhân tố nòng cốt để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai yêu cầu cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trung ương, thành phố và quận. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các chuyên đề hằng năm.

Cùng với đó là đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, trong đó, quan tâm cụ thể hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức đấu tranh trên không gian mạng phù hợp với thực tiễn tình hình, đảm bảo tính toàn diện. Phấn đấu quận Thanh Xuân phải trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội phục vụ tuyên truyền.

Đồng chí cũng yêu cầu cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên nắm bắt, theo dõi kịp thời các thông tin, sự việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai các dự án trên địa bàn để nâng cao công tác dự báo, kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và ở đơn vị. Cần chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những đối tượng chống đối, phát tán thông tin sai lệch, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động gây rối.

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân khen thưởng 10 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, giai đoạn 2019-2023; khen thưởng 10 tập thể, 35 cá nhân có thành tích trong hưởng ứng và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.