(baovenentang.org.vn). Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I - năm 2024 là việc làm cụ thể giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I - năm 2024.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh, Cuộc thi là việc làm cụ thể giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc thi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế mong muốn, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi, định hướng chủ đề tác phẩm tham dự trên các phương tiện thông tin đại chúng; quán triệt, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên tham gia dự thi; bám sát thực tiễn, phát hiện, cổ vũ những cách làm hay, nhân tố điển hình, gương sáng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đồng chí Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu Ban Tổ chức Cuộc thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chấm, nhận xét, đánh giá các tác phẩm tham gia Cuộc thi công tâm, khách quan, chính xác. Từ đó, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, thực sự xứng đáng để trao giải và tôn vinh; đồng thời tuyển chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, đây là lần đầu tiên sau 3 năm hưởng ứng Cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi riêng trong tỉnh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế mong muốn những tác phẩm tham gia Cuộc thi sẽ là những phát hiện mới, góc nhìn mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh cùng chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành Kế hoạch phát động cuộc thi đến hết ngày 25/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi tại Ban Chỉ đạo 35 các huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ Huế và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 54 Hùng Vương, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 080 54142, email: phongttbcxb.tgtth@gmail.com./.

Theo Đảng Cộng sản