(baovenentang.org.vn) Bệnh tình đã được tiên lượng. Việc còn lại là Đảng ta cần bổ sung vi chất của thời đại để tăng cường sức đề kháng, kiên trì thanh lọc cơ thể, chịu uống đủ liều thuốc đắng để dã tật, chịu cắt bỏ khối ung nhọt để tránh “nọc xấu” di căn. Có thể coi đây là cuộc đại phẫu mà Đảng tự cầm dao phẫu thuật cho chính mình với tinh thần cách mạng triệt để như huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm”, “Thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt”.

Kỳ 3: Tự cách mạng - kê đơn thuốc đắng để “dã tật”

Muốn tự cách mạng, Đảng phải có dũng khí vượt sóng to, cắt bỏ ung nhọt, bài trừ “nọc xấu” và tỉa bỏ cành sâu

Để vượt sóng to, cắt bỏ ung nhọt, bài trừ “nọc xấu” và tỉa bỏ cành sâu trong Đảng, không chỉ cần phương thuốc đúng, mà còn cần phải có dũng khí. Lê-nin từng nhấn mạnh: “Tất cả những đảng cách mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của mình, và vì sợ sệt không dám nói lên những nhược điểm của mình”[13]. Đây là điểm gặp gỡ giữa tinh thần tự cách mạng, thanh đảng của Lênin và chỉnh Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với tổ chức Đảng, Bác căn dặn: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[14].

Như vậy, một đảng chính trị vĩ đại không nằm ở chỗ không phạm sai lầm, mà nằm ở dũng khí đối mặt với sai lầm. Dũng khí tự cách mạng là tiêu chí cơ bản để đánh giá bản chất tiên tiến của một tổ chức Đảng và của đảng viên. Thói thường, lau nhọ trên mặt người dễ, nhưng để lau nhọ trên mặt, trong tâm óc của mình rất khó nên Đảng cần dũng cảm tự soi xét, đối mặt khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm, không ngừng phát triển và hoàn thiện. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng đang tiến hành cuộc “đại phẫu” cắt bỏ u nhọt tham nhũng, chìa “nắm đấm thép” hướng vào thói hư tật xấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chắc chắn sẽ gây ra chấn động mạnh, “là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng”[15] nhưng phải xác định đây là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.

Đối với cán bộ, đảng viên cần khắc ghi chữ “Dũng”. “Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc”[16]. Và hiện nay, khi đội ngũ cán bộ, đảng viên có phần thoái chí, sa sút tinh thần đấu tranh thì vun bồi chữ “dũng” là phương thuốc đặc trị bệnh sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong hoạt động thực thi công vụ.

Muốn tự cách mạng, Đảng phải vì dân và dựa vào dân

Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu suốt vai trò, sức mạnh và mối quan hệ máu thịt đồng sinh tử giữa Đảng và Nhân dân. Vậy nên, phát động tự cách mạng phải dựa vào Nhân dân, phải “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu, biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”[17]. “Mắt sáng”, “tai tỏ” của quần chúng sẽ giúp Đảng ta phát hiện và giải quyết vấn đề còn tồn tại, là động lực mạnh mẽ để tự cách mạng. Vậy nên, tự cách mạng phải nhằm vào những vấn đề mà quần chúng phản ánh mạnh mẽ nhất, quan tâm nhất để ưu tiên thực hiện.

Cần phải nhận thức rằng ưu điểm chính trị lớn nhất của Đảng ta là sự gắn máu thịt với quần chúng, và nguy cơ lớn nhất của Đảng ta cũng chính là xa rời quần chúng. Trong hành trình mới, phải kiên định triết lý lấy Nhân dân làm trung tâm, kiên định mục đích hết lòng phục vụ Nhân dân, chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, trăn trở của Nhân dân, không ngừng tự hoàn thiện để đáp ứng mong đợi của Nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc mà Đảng ta cần ghi lòng tạc dạ.

Muốn tự cách mạng, Đảng phải chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc

Lề lối, tác phong làm việc của Đảng chính là khuôn diện, bộ mặt của Đảng. Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định thiện cảm của dân đối với Đảng để từ đó quyết định nhất tâm đi theo hay quay lưng với Đảng cầm quyền. Vậy nên, chỉ có xây dựng lề lối làm việc nghiêm túc, ngay thẳng thì Đảng ta mới có thể đứng vững, thu phục nhân tâm, tránh được nguy cơ lớn nhất là xa rời quần chúng.

Để chấn chỉnh lề lối, tác phong trong Đảng, cần đẩy mạnh thực hành dân chủ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tự phê bình và phê bình để tẩy trừ tham nhũng; quét sạch bộ ba bài trùng chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, hình thức; kịp thời nắn chỉnh những biểu hiện lệch lạc gây ảnh hưởng xấu, làm mất uy tín của Đảng. Mỗi đảng viên cần nghiêm khắc tu dưỡng, giữ gìn phẩm hạnh của người đảng viên; tích cực “phủi bụi tư tưởng”; nêu cao tinh thần “lội nước đi trước”, hăng hái, xông xáo trong công việc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần chú trọng xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, nêu cao tinh thần 6 dám “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách” mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra và đặc biệt là tăng cường gắn bó máu thịt với Nhân dân. Bên cạnh đó, việc tạo dựng môi trường chính trị lành mạnh, tinh thần tương trợ trong thực thi công vụ và định hình văn hoá cống hiến, phụng sự Đảng, phụng sự Nhân dân cũng là điểm mấu chốt để cải thiện hình ảnh của Đảng, làm cho khuôn diện của Đảng trở nên gần gũi, đáng tin cậy.

Muốn tự cách mạng, Đảng phải gia cố màng lọc để thanh lọc cơ thể Đảng

Đảng muốn khoẻ mạnh phải thường xuyên thanh lọc, lắng nghe cơ thể để kịp thời phát hiện những nguy cơ. Màng lọc của Đảng ta không gì khác chính là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Những lỗ hổng, những khe hở của màng lọc này đã dần được lấp đầy bởi hệ thống quy định như: Điều lệ Đảng, Quy định 24-QĐ/TW về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Quy định 22-QĐ/TW về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Quy định 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 41-QĐ/TW về “Miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”, Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Việc còn lại là Đảng phải tổ chức thực hiện cho tốt và kiểm tra, giám sát việc chấp hành cho nghiêm ngặt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nếu tổ chức kiểm tra chu đáo thì cũng như có ngọn đèn pha. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết,… kiểm tra khéo, về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”[18]. Để hoàn thiện màng lọc kiểm tra, giám sát nội bộ cần khắc phục tình trạng chủ thể phân tán; trách nhiệm không rõ và năng lực yếu kém của hệ thống này. Phải làm thế nào đập tan được hiện tượng không muốn kiểm tra, giám sát; không dám kiểm tra, giám sát như hiện nay. Bởi đâu đó vẫn tồn tại vấn nạn giám sát cấp dưới sợ mất phiếu, giám sát đồng cấp sợ mất hoà khí, giám sát cấp trên sợ trù dập. Trong giai đoạn hiện nay, cần ghi nhớ bài học về nguyên nhân dẫn đến mất quyền lực, tiêu vong của một số đảng lớn và lâu đời trên thế giới là sự thiếu kiểm tra, giám sát nội bộ đảng mà dành sự quan tâm đúng mức.

Song hành với kiểm tra, giám sát, để lãnh đạo 51.827 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5,3 triệu đảng viên hiện có, Đảng phải lấy kỷ luật nghiêm minh làm thước kẻ. Phải tăng cường kỷ luật Đảng bởi “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”[19]. Mỗi đảng viên cũng cần xem kỷ luật Đảng như chiếc gương soi để chỉnh mình, như cây thước kẻ để hành động cho chuẩn mực. Đối với cán bộ lãnh đạo, nắm trong tay quyền lực do Nhân dân giao phó càng cần phải khép mình trong kỷ luật Đảng để tránh “mặc áo quá đầu, vung tay quá trán” trong sử dụng quyền lực.

Đối với tổ chức Đảng cần gia cố màng lọc để phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa quan liêu, hình thức; hóa giải các nguy cơ chính trị; thanh tẩy vết nhọ về tư tưởng trong tâm óc của cán bộ, đảng viên; nghiêm trị những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật… Có như thế mới nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chính trị, góp phần tăng cường sức đề kháng trong Đảng.

Tóm lại, muốn làm cách mạng, trước hết Đảng ta phải tự cách mạng. Tự cách mạng chính là năng soi gương, năng thanh lọc, năng gột rửa để Đảng giữ vững bản chất tiên tiến, trong sạch của một Đảng mác-xít chân chính, xứng đáng với niềm tin cẩn của Nhân dân và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới.

Trương Thị Điệp
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
Nguồn: Chuyên đề Công an TP. Đà Nẵng