(baovenentang.org.vn). Ngày 07/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 7 điểm cầu huyện, thành phố với hơn 1.600 đại biểu tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo 35, nhóm chuyên gia, thư ký, kỹ thuật viên, cộng tác viên cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên; lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở từng lĩnh vực. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp lựa chọn chủ đề, xây dựng tác phẩm cho lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận ở các thể loại, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương “phủ xanh” thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề: Xây dựng phối hợp lực lượng trong theo dõi xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng; Quy trình phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh trên internet, mạng xã hội; Phương pháp lựa chọn chủ đề, cách thức xây dựng đề cương tác phẩm chính luận đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về tin giả, cách xử lý tin giả; giải pháp đấu tranh, xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông; các vấn đề nổi cộm trên internet, mạng xã hội…