(baovenentang.org.vn). Tối 22/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã có bài phát biểu tại Lễ trao giải.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)

Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng về dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 đúng vào dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các tác giả, nhóm tác giả, đại diện các tập thể/địa phương về dự Lễ trao giải và quý vị khán giả theo dõi truyền hình lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Cách đây đúng 5 năm, ngày 22/10/2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cấp bách, đó là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nghị quyết 35 đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện và đã được triển khai một cách bài bản với những hình thức, phương thức, cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú. Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa.

Tôi rất ấn tượng với Cuộc thi lần thứ ba đã có sự tham gia của hơn 301.000 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí in, tạp chí điện tử, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video clip. Hình thức tác phẩm đa dạng, nội dung tác phẩm phong phú, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Tác giả/nhóm tác giả tham gia Cuộc thi thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhiều nghề nghiệp, lứa tuổi (người cao tuổi nhất: 101 tuổi và nhiều em là học sinh phổ thông), nhiều dân tộc, tôn giáo, cả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài yêu mến Việt Nam. Điều này cho thấy sức lan tỏa của Cuộc thi là rất rộng lớn và sâu sắc.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Từ thực tế Cuộc thi có thể thấy rõ rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Nhiều tác phẩm sau khi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi đã được công bố, đăng tải và sử dụng bằng nhiều hình thức để trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Nhờ vậy, Cuộc thi đã góp phần quan trọng đối với việc tạo lập, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng và đối ngoại, tiếp tục củng cố tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta và Đảng ta.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị nội dung, kế hoạch bài bản và tổ chức Cuộc thi chính luận lần thứ 3, năm 2023 rất thành công. Ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành trực thuộc trung ương và các địa phương. Sự nỗ lực, chủ động, tích cực và trách nhiệm của các đồng chí là yếu tố rất quan trọng làm nên thành công của Cuộc thi để giá trị, ý nghĩa của nó lan tỏa vượt hẳn khuôn khổ của một cuộc thi thông thường.

Đồng thời, tôi cũng ghi nhận và đánh giá rất cao tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đầu tư bài bản nhất và có chất lượng cao nhất so với hai cuộc thi lần trước.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, thời cơ, thuận lợi đan xen thách thức, khó khăn, song khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn. Năm 2023, 2024, năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như việc tổng kết 40 năm đổi mới đất nước và các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh như vậy, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi hơn.

Môi trường kinh tế-xã hội, môi trường công nghệ thông tin của thời đại đang tạo ra nhiều thuận lợi cho thông tin tích cực, cho cuộc sống tiến bộ của nhân loại và dân tộc ta nhưng đây cũng là môi trường thuận lợi cho tin giả, tin xấu độc, sai trái phát tán, lan truyền. Do vậy, trong thời gian tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng cần tập trung vào mấy nội dung sau đây:

Thứ nhất, về nội dung, cần tiếp tục chú trọng việc kiên định,bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Thứ hai, cần chú trọng hơn nữa sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng. Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; với việc triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể và với cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình, mỗi người dân; với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với việc khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thứ ba, nền tảng tư tưởng của Đảng ta thực chất là tư tưởng, lý luận khoa học, cách mạng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là ánh sáng chân lý soi đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc thi đã góp phần quan trọng để “đưa chủ nghĩa xã hội vào cuộc sống hằng ngày” như cách nói của Lênin và “đưa chính trị vào giữa dân gian” như cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của không chỉ những người làm công tác tư tưởng, lý luận và làm báo chuyên nghiệp mà cần tập hợp rộng rãi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, bè bạn khắp năm châu, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, công lý, lẽ phải trên thế giới.

Lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp, tinh nhuệ làm nòng cốt nhưng phải huy động và dựa vào sức mạnh tình cảm, niềm tin, trí tuệ vĩ đại của toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dạy. Khi mọi người “thấy đúng thì bảo vệ”, “thấy sai thì kiên quyết đấu tranh”; khi người người, nhà nhà, ngành ngành bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái tích cực, tiến bộ; phê phán, phản bác, lên án cái xấu, cái sai trái, lệch lạc, tiêu cực, hư hỏng thì không thế lực nào có thể ngăn trở được sự phát triển tiến bộ của Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Theo Nhân dân

Trải qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khẳng định được bản sắc, sức hấp dẫn và uy tín của mình. Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa Cuộc thi mạnh mẽ, rộng lớn và hiệu quả hơn nữa, góp phần to lớn hơn nữa trong việc củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!