(baovenentang.org.vn). Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 nhằm lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối tượng tham gia là tất cả người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc và Ban Giám khảo cuộc thi).

Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm dạng viết, gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, Videoclip, gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình Videoclip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/Videoclip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word)…

Nội dung được quán triệt và thực hiện tốt phương châm: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”…

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Từ đó, hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế./.

Theo Báo Vĩnh Long, TTXVN